Arvostammeko arkiviestintää?

Arvostammeko arkiviestintää?

posted in: HR-artikkelit | 0

Viestinnän välineiksi yrityksissä on rakennettu johtamisjärjestelmien mukaisesti monenlaisia käytäntöjä. Näitä ovat perehdytys-, tavoite-, kehitys-, one-to-one- ja suorituksen arviointikeskustelut, puheeksi ottamiset, henkilöstöinfot, johto- ja ohjausryhmät, moninaiset palaverikäytännöt – livenä tai skypellä, henkilöstökyselyn tulosten käsittely jne. 

Johtaminen ja esimiestyö on jatkuvaa vuorovaikutusta. On hyvä, että välineitä on riittävästi ja niitä myös aidosti hyödynnetään.

Pelkona kuitenkin on, että tässä käytäntöjen viidakossa se ihan päivittäinen arjessa tapahtuva puhuminen ja kuunteleminen unohtuvat tai siihen ei ole aikaa…tai kiinnostusta. Toisille se on myös luontevampaa kuin toisille. 

Kohtaaminen käytävällä, kiinnostuksen osoitus toisen työhön muutamalla kysymyksellä tai kommentilla, palaute suorituksesta tässä ja nyt, miten menee -puhelinsoitto, henkilökohtainen sähköpostiviesti, yhteinen kahvihetki. Nämä ja muut aktiivisen läsnäolon keinot ovat kuitenkin juuri sitä arvokasta arkiviestintää, joilla vaikutetaan suoritukseen, töiden sujuvuuteen, fiilikseen ja motivaatioon sekä mahdollisuuteen vaikuttaa omaan työhön.

Leave a Reply