Hyvä itsetuntemus tiimityön ytimessä

Hyvä itsetuntemus tiimityön ytimessä

posted in: Uncategorized | 0

Olin syventämässä osaamistani Workplace Big Fiven Teamer-tiimiprofiloinnista. Samalla tuli taas pohdittua tiimien syvintä olemusta monestakin eri näkökulmasta, erityisesti erilaisten persoonallisuuksien. Toimiva tiimityö näkyy niin työyhteisön ilmapiirissä, suoriutumisessa kuin tuloksissakin sekä asiakkaalle.

Google tutki noin 200 tulosta tuottavaa tiimiä. Näissä tiimeissä 40% menestyksestä selitti psykologinen turvallisuus. Tiimin jäsenillä on hyvä itsetuntemus ja he tuntevat hyvin myös toisensa. Tiimiläiset uskaltavat olla haavoittuvaisia toistensa edessä, tuovat mielipiteensä esiin avoimesti ja tuntevat olonsa turvalliseksi ottaa riskejä.

Tiimit, joissa hyödynnetään erilaisia persoonia, saavat myös enemmän aikaiseksi. Konteksti, jossa tiimi toimii, sekä tiimin tavoite ja tehtävät määrittävät hyvin pitkälle sen, millaisia persoonallisuuksia tiimin erinomainen suoriutuminen vaatii. Tunne siis sekä omat että muiden persoonallisuuden piirteet ja luontaiset tavat toimia. Jos esimerkiksi johtotiimin tulee löytää nopeasti uusia ratkaisuja ja saada aikaiseksi muutos, sillä on edellytykset onnistua, jos tiimistä löytyy oikeanlaisia persoonia: ongelmanratkaisutilanteessa rationaalisesti toimiva, uusia ratkaisuja luontevasti etsivä, tavoitehakuinen ja aikaansaava sekä läpiviennistä vastaava toteuttaja. 

Tiimiguru Patrik Lencionen (The Five Dysfunctions of a Team) mukaan tiimi ei voi toimia tehokkaasti ja yhtenäisesti, jos sen toiminnassa esiintyy ”toimintahäiriöitä”.  Ensimmäisenä on luottamuksen puuttuminen eli tiimin jäsenet eivät uskalla puhua aidosti, koska pelkäävät haavoittuvansa. Eli jälleen kerran ytimessä on hyvä itsetuntemus ja muiden tunteminen. Luottamuksen puute johtaa konfliktien pelkoon, mikä myös estää rakentavien ristiriitojen esiintymisen.  Epäselvyys tai sisäistämisen puute estää tiimin jäseniä tekemästä päätöksiä, joihin sitouduttaisiin. Vuorovaikutustilanteissa halutaan vältellä epämukavuutta, joka johtaa vastuun välttelyyn. Lopulta yhteinen tulos jää huomiotta, koska yksilöllisten tavoitteiden ja henkilökohtaisen statuksen tavoittelu estää sen.

Leave a Reply