Interim HR-johtaja sukeltaa suoraan syvään päätyyn

Interim HR-johtaja sukeltaa suoraan syvään päätyyn

posted in: Uncategorized | 0

Interim -palvelu sopii tilanteeseen, kun tarvitaan kokenutta henkilöstöjohdon ammattilaista, mutta yrityksen tilanne huomioon ottaen ei ole järkevää palkata juuri sillä hetkellä ketään vakituiseen tai määräaikaiseen tehtävään. Muutamassakin interim -toimeksiannossa rooliini on kuulunut sparrata johtoa, miten tehtävä kannattaisi jatkossa resursoida ja lopulta olen ollut mukana valitsemassa itselleni ”seuraajaa”.

Yllättävä muutostilanne saattaa tarvita nopeaa väliaikaista ratkaisua tai kehitysprojekti lisää vauhtia. Näissäkin tilanteissa interim-ratkaisu tuo joustavuutta resursointiin. Interim -johtaja tuo organisaatioon myös uutta osaamista, kokemusta ja näkemystä.

Vuokrajohtajuus yleistyy kovaa vauhtia Suomessa – myös HR:ssä. Oppia on otettu erityisesti naapurimaa Ruotsista. Johtotehtävien lisäksi interim -ammattilaisia hyödynnetään entistä laajemmin asiantuntijatehtävissä ja erilaisissa täsmätoimeksiannoissa.

Viime vuosina kokemusta on kertynyt varsin monimuotoisista toimeksiannoista. Olen toiminut mm. henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä sekä vetänyt projekteja (esim. HR toimintamallin muutos, yrityskaupan jälkeinen HR-integraatio) senior advisorina. Pääsääntöisesti toimeksiannot ovat olleet osa-aikaisia, kuitenkin aina joustavasti venyen tilanteen ja tarpeen mukaan. Toimialakirjoon kuuluu digitaalista b-to-b markkinointia, tax free -kauppaa, matkailu- ja elintarvikealaa.

Toimeksiannossa sovitut asiat on saatava vauhdilla liikkeelle ja määräajassa valmiiksi. Interim -johtajalta vaaditaankin kykyä saada nopeasti kiinni bisneksestä ja sen logiikasta. Pitää omaksua nopeasti valtavasti tietoa sekä uusia prosesseja ja toimintatapoja. Tämä vaatii tavoitteellisuutta, tiukkaa fokusointia ja keskittymistä oikeisiin asioihin. Tämä ei onnistu ilman tiukkaa priorisointia: mihin asioihin pitää paneutua perusteellisesti ja mitkä voi jättää kevyemmälle. Interim -roolia ”leimaakin” usein puolueettomuus, koska ei ole mahdollista uppoutua syvälle yrityksen kulttuuriin, ihmissuhteisiin ja sisäisiin asioihin.

Nopea tehtävän haltuunotto vaatii vankan kokemuksen lisäksi paineensietokykyä. Kokeneen ja tehtävään hieman ”ylipätevän” interim -johtajan voi heittää moneen liemeen. Haltuunotossa auttaa myös perfect match työyhteisöön ja kulttuuriin. Ja erilaisten persoonallisuuksien kanssa pitää vain tulla toimeen.

Paras mahdollinen lopputulos vaatii itsensä likoon laittamista satakymmenenprosenttisesti, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta sekä luottamusta puolin ja toisin.