Mitä on business partneruus?

Mitä on business partneruus?

posted in: HR-artikkelit | 0

Onko Business Partner tehtävänimikkeensä veroinen? Aito kumppanuus liiketoiminnan kanssa ei välttämättä synny vaihtamalla nimike vaikkapa HR Business Partneriksi, vaan siinä on useimmiten kyse jostain paljon syvemmästä muutoksesta.

Kumppaniksi kasvaminen vie aikansa. Niin se on työelämän ulkopuolisissakin kumppanuuksissa – parisuhteessa tai kaveruudessa.

Kumppanit ovat aidosti kiinnostuneita toistensa tarpeista ja odotuksista sekä toiselle tärkeistä asioista. Kiinnostusta osoitetaan jatkuvalla vuoropuhelulla – keskustelemalla ja kuuntelemalla. Yhteinen kieli luon hyvän pohjan ymmärrykselle.  

Kumppanuutta vahvistaa se, että on yhteinen suunta, tavoitteet ja mittarit.  Se on ajatusten ja keinojen myymistä ja ostamista, mutta lopputuloksen pitäisi kuta kuinkin olla molempien näkökulmasta win-win.

Kumppanuus ei kuitenkaan ole mielistelyä, vaan myös uskallusta haastaa ja kyseenalaistaa joskus kovastikin, mutta aina toista kunnioittaen ja arvostaen.  Vaikeuksissa kumppani nimenomaan halutaan avuksi. Niissä punnitaan luottamuksen aitous ja syvyys.

Nämä ovat itsestään selviä asioita  ja kliseitäkin, eikö, mutta joskus niin vaikeita.  Kumppanuuden rakentaminen ottaa aina oman aikansa. Stay patient. Don´t try to rush things that need time to grow (tobymac#speaklife).