Asiakastarve ratkaisee

Ratkaisuni ovat aina asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä. Täsmennämme tarpeen yhdessä, asetamme muutokselle tavoitteet
ja määrittelemme niiden saavuttamiseksi parhaiten soveltuvat keinot. Ratkaisuna voi olla työskentely yrityksessä ”inhouse”, konsultointi, valmentaminen, coaching, mentorointi, sparraus, kehittämistarvekartoitus tai kehitysprojektin tai -ohjelman suunnittelu ja läpivienti.

 

Johtamisen täsmäkehittäjä

Johtamisen laatua ja vaikuttavuutta voimme lähestyä useammasta näkökulmasta. Näkökulma riippuu asiakkaan strategiasta ja siitä johdetuista toiminnan painopisteistä sekä liiketoiminnan tavoitteista. Muutostarve voi olla strateginen, operatiivinen tai molempia ja se voi liittyä esimerkiksi alla mainittuihin johtamisen ja henkilöstötyön alueisiin.

Johtaminen ja esimiestyö

Henkilöstöstrategia. Johtoryhmän toiminta. Johtamisjärjestelmä. Muutosjohtaminen. Työkykyjohtaminen. Suorituksen johtaminen. Talent management. Strateginen osaamisen johtaminen. Johtamis- ja esimiestaidot. Viestintä ja vuorovaikutus.

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi. Henkilöstön tuottavuus. Itsensä johtaminen. Toimiva työyhteisö. Kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt

HR toiminnon palvelumallit, tehokkuus ja organisointi. HR- ja työsuhdeasioiden kartoitus. Rekrytointi ja perehdytys. Työkyky ja työterveys. Tavoite- ja kehityskeskustelut. Suorituksen arviointi. Sisäinen viestintä ja tiedonkulku. Palkitseminen. Osaamisen kehittäminen. Yrityskaupat ja integraatio. Työsuhdesiat ja yhteistoiminta.

Henkilostojohtaja inhouse

Henkilöstöjohtaja inhouse

Henkilöstöjohtajapalvelu

Palvelu sopii tilanteeseen, kun tarvitaan henkilöstöjohdon ammattilaista – henkilöstöjohtajaa tai henkilöstön kehitysjohtajaa, mutta yrityksen koko tai tilanne huomioon ottaen ei ole järkevää palkata ketään vakituiseen tehtävään. Yllättävät muutostilanteet saattavat tarvita nopeaa ja joustavaa ratkaisua.

FULL: Kattava, joustava ja yrityksen tarpeen mukaan mitoitettu palvelu. Henkilöstöjohtaja toimii osana yrityksen johtoa sovitun määräajan ja osa-aikaisesti (esim. 2-4 pv/vko).

LITE: Kevyt, skaalautuva ja kustannustehokas projektinomainen palvelu yrityksille, jotka tarvitsevat joustavasti tarpeen mukaan henkilöstöjohtajan kehittämään, johtamaan ja hoitamaan yhtiön tiettyä HR:n osa-aluetta

Henkilöstöjohdon sparraus

Palvelu sopii tilanteeseen, kun tarvitaan osaavaa ja kokenutta henkilöstöjohtamisen ammattilaista tukemaan yrityksen oman henkilöstöjohdon johtamista, ammatillista kehittymistä ja tuloksellista toimintaa. Tavoite ratkaisee, painottuuko ratkaisussa coaching vai mentorointi tai onko se näiden yhdistelmä.

Palvelu on tavoitteellinen, kehittävä ja keskusteleva kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde. Se on haastavaa ajatustenvaihtoa, oppimista ja oivaltamista sekä ratkaisukeskeistä ohjausta ja neuvontaa. Prosessi auttaa tiedostamaan omat vahvuudet, voimavara, mahdollisuudet sekä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Periaatteet, tavoitteet ja painopisteet yhteistyölle asetetaan yhdessä. Sparraussuhde on ammatillinen, luottamuksellinen ja pitkäjänteinen yhteistyösuhde, jopa ystävyyssuhde, joka kestää 3-6 kk. Tapaamiset sovitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan esimerkiksi  2-4 viikon välein ja maksimissaan 2 tuntia kerrallaan.