Asiakastarve ratkaisee

Ratkaisuni ovat aina asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä. Täsmennämme tarpeen yhdessä, asetamme muutokselle tavoitteet
ja määrittelemme niiden saavuttamiseksi parhaiten soveltuvat keinot. Ratkaisuna voi olla työskentely yrityksessä ”inhouse”, konsultointi, valmentaminen, coaching, mentorointi, sparraus, kehittämistarvekartoitus tai kehitysprojektin tai -ohjelman suunnittelu ja läpivienti.

 

Johtamisen täsmäkehittäjä

Johtamisen laatua ja vaikuttavuutta voimme lähestyä useammasta näkökulmasta. Näkökulma riippuu asiakkaan strategiasta ja siitä johdetuista toiminnan painopisteistä sekä liiketoiminnan tavoitteista. Muutostarve voi olla strateginen, operatiivinen tai molempia ja se voi liittyä esimerkiksi alla mainittuihin johtamisen ja henkilöstötyön alueisiin.

Johtaminen ja esimiestyö

Henkilöstöstrategia. Johtoryhmän toiminta. Johtamisjärjestelmä. Muutosjohtaminen. Työkykyjohtaminen. Suorituksen johtaminen. Talent management. Strateginen osaamisen johtaminen. Johtamis- ja esimiestaidot. Viestintä ja vuorovaikutus.

Henkilöstöjohtamisen prosessit ja käytännöt

Ketterä HR. HR toiminnon palvelumallit, tehokkuus ja organisointi. HR- ja työsuhdeasioiden kartoitus. Rekrytointi ja perehdytys. Työkyky ja työterveys. Tavoite- ja kehityskeskustelut. Suorituksen arviointi. Sisäinen viestintä ja tiedonkulku. Palkitseminen. Osaamisen kehittäminen. Yrityskaupat ja integraatio. Työsuhdesiat ja yhteistoiminta.

Tuottavuus ja työhyvinvointi

Työhyvinvointi ja työkyky. Henkilöstön tuottavuus. Itsensä johtaminen. Toimiva työyhteisö. Kokonaisvaltainen hyvinvointi.

 

 

Henkilostojohtaja inhouse

Henkilöstöjohtaja inhouse

 

Henkilöstöjohtajapalvelu (Interim HR director)

Palvelu sopii tilanteeseen, kun tarvitaan henkilöstöjohdon ammattilaista (esim. HR-johtaja, HR senior advisor), mutta yrityksen koko tai tilanne huomioon ottaen ei ole järkevää palkata ketään vakituiseen tehtävään. Yllättävät muutostilanteet saattavat myös tarvita nopeaa ja joustavaa ratkaisua.

Palvelu mitoitetaan yrityksen tarpeen mukaan. Interim -johtaja toimii osana yrityksen johtoa sovitun määräajan joko koko- tai osa-aikaisesti (esim. 2-4 pv/vko).  #interimhrjohtaja #vuokrahrjohtaja

HR johtajan sparraus (HR personal trainer)

Palvelu sopii tilanteeseen, kun tarvitaan osaavaa ja kokenutta henkilöstöjohtamisen ammattilaista tukemaan yrityksen oman HR johtajan tai -päällikön johtamista, ammatillista kehittymistä ja tuloksellista toimintaa. Tavoite ratkaisee, painottuuko ratkaisussa coaching vai mentorointi tai onko se näiden yhdistelmä.

Palvelu on tavoitteellinen, kehittävä ja keskusteleva kahdenkeskinen vuorovaikutussuhde. Se on haastavaa ajatustenvaihtoa, oppimista ja oivaltamista sekä ratkaisukeskeistä ohjausta ja neuvontaa. Prosessi auttaa tiedostamaan omat vahvuudet, voimavarat, mahdollisuudet sekä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Periaatteet, tavoitteet ja painopisteet yhteistyölle asetetaan yhdessä. Sparraussuhde on ammatillinen, luottamuksellinen ja pitkäjänteinen yhteistyösuhde. Tapaamiset sovitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan. #hrpersonaltrainer

HR kartoitus (HR audit)

Palvelulla saadaan kartoitettua ja arvioitua yrityksen henkilöstöjohtamisen, -prosessien ja -käytäntöjen sekä työsuhdeasioiden nykytilan kriittisimmät kehitystarpeet. Keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa vahva ja toimiva perusta hyvälle henkilöstötyölle ja johtamiselle.

Tulosten perusteella laaditaan konkreettinen toimintasuunnitelma (toimenpiteet, aikataulu), joka on priorisoitu huomioiden kriittiset havainnot sekä liiketoiminnan tavoitteet ja tarpeet tulevina vuosina. Kartoituksen laajuus ja painopisteet perustuvat yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.