Sisäisen motivaation pohdiskelua laiturilla

Sisäisen motivaation pohdiskelua laiturilla

posted in: Uncategorized | 0

Kesälomailu on rentoutumisen ja palautumisen aikaa. Laiturinnokassa istuskeleminen saattaa kirvoittaa pohdintoihin tyytyväisyydestä omaan työhön. Innostaako, energisoiko vai tympiikö työni? Saanko asioita aikaiseksi? Mitä minulta odotetaan? Pääsenkö hyödyntämään potentiaalini maksimaalisesti?

Jos päällimmäisenä tunteena vielä rentouttavan lomailunkin jälkeen on, että vireystila on kateissa, se saattaa on merkki sisäisen motivaation liekin hiipumisesta.

Motivaatio voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat palkka, asema, töiden jatkuvuus ja hyvät työolosuhteet. Tarjolla on siis sekä keppiä että porkkanaa. Sisäisen motivaation ytimessä sen sijaan on innostuminen, joka tuottaa energiaa ja iloa.  

Sisäisistä motivaatiotekijöistä keskeisessä roolissa ovat työn merkityksellisyys, mahdollisuus omien kykyjen käyttöön ja kehittymiseen sekä saavutukset. Sisäisen motivaation yhtenä lähteenä on itsenäisyys eli vapaus päättää omaa työtä koskevista asioista. Monia motivoi myös yhteisöllisyys sekä hyvä yhteistyö kollegoiden ja asiakkaiden kanssa.

Frank Martela on kiteyttänyt sisäisen motivaation tunnuspiirteet osuvasti: proaktiivista, omasta itsestä kumpuava innostus tekemiseen, laajentaa näkökulmaa, myönteiseen etsiytyminen, energisoivaa, tekeminen vetää puoleensa.

Laiturinnokka on oiva paikka harrastaa itsetutkiskelua ja vaikkapa jäsennellä ajatuksia paperille. Mikä innostaa tai tökkii? Missä olen hyvä? Missä tehtävissä pääsen käyttämään luontaisia taipumuksiani ja hyödyntämään vahvuuksiaan? Mitkä asiat ovat epämukavuusalueellani ja miten merkittävän osan ne muodostavat työstäni? Mitä voin itse tehdä näille asioille kaikesta huolimatta?

Muutos lähtee liikkeelle tosiasioiden tunnustamisesta ja omien odotusten kirkastamisesta.

Leave a Reply