HR excellence

”Passion for better working life, excellent leadership and effective people management”

Perustin HR excellencen vuonna 2017 intohimosta hyvään henkilöstöjohtamiseen. Haluan yhdessä asiakkaideni kanssa parantaa johtamisen vaikuttavuutta, työntekijäkokemusta, henkilöstön tuottavuutta ja tätä kautta yrityksen tuloksentekokykyä. Tarjoan asiakkailleni vahvaa ja monipuolista henkilöstöjohdon osaamista. Työskentelen ja ajattelen niin kuin olisin asiakkaani ”palkkalistoilla”. Toimin tuloshakuisesti ja tiiviissä yhteistyössä johdon ja HR-ammattilaisten kanssa.

 

Sari Kulmala

Olen toiminut johtamis- ja esimiestaitojen kehittäjänä, valmentajana ja sparraajana yli 20 vuotta. Kokemusta työskentelystä strategisissa ja operatiivisissa HR-tehtävissä liiketoiminta- ja konsernitasolla sekä esimiehenä toimimisesta on lähes saman verran. Erilaisissa johtoryhmissä olen työskennellyt yhteensä 10 vuotta.

Olen ollut suunnittelemassa ja viemässä läpi niin isoja kuin pienempiäkin muutoksia. Muutosten läpiviennissä viestinnällä on keskeinen rooli. Useamman HR-tehtävän lisäksi vastuullani on ollut myös viestintäasiat.

Olen koulutukseltani KTM. Lisäksi olen täydentänyt osaamistani viestintään ja laatujohtamiseen liittyvillä tutkinnoilla sekä lukuisilla esimies- ja johtamiskoulutuksilla. Olen jatkuva itseni kehittäjä. Viimeisin ”saavutukseni” on HHJ-tutkinnon (Hyväksytty hallituksen jäsen) suorittaminen v. 2020. Klikkaa ja käy tutustumassa LinkedIn -profiiliini.

Lupaan että

olen tuloshakuinen, ammattiylpeä ja ketterä kumppani. Kuuntelen liiketoiminnan odotuksia ja tarpeita sekä sitoudun liiketoiminnan tavoitteisiin. Pidän asiat käytännönläheisinä ja riittävän yksinkertaisina. Ratkaisuni ovat kustannustehokkaita ja tilanteeseen parhaiten soveltuvia. Keskityn oleelliseen. Lupaan, että onnistumme yhdessä.

 

Yhteistyökumppanit

Verkostoitumisessa on voimaa. Osaavat ja luotettavat yhteistyökumppanit täydentävät HR excellencen osaamista. Kumppaneiden asiantuntijuus ja resurssit mahdollistavat monimuotoisten ja laajempienkin palveluiden tarjoamisen asiakkailleni.

 

WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuus­tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu. Profilointia hyödynnän johtoryhmien ja muiden tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, rekrytoinnissa ja urasuunnittelussa vaikuttavuuden tehostajana. Olen sertifioitunut profiilin käyttäjäksi v. 2018.