HR excellence

”Passion for better working life, excellent leadership and effective people management”

Perustin HR excellencen vuonna 2017 intohimosta hyvään henkilöstöjohtamiseen. Haluan yhdessä asiakkaideni kanssa edistää vastuullista johtamista, parantaa johtamisen vaikuttavuutta, työntekijäkokemusta, henkilöstön tuottavuutta ja tätä kautta yrityksen tuloksentekokykyä.
Tarjoan asiakkailleni vahvaa ja monipuolista henkilöstöjohdon osaamista. Työskentelen tuloshakuisesti ja tiiviisti yhteistyössä yrityksen johdon ja HR-ammattilaisten kanssa.

Ennen yrittäjyyttä olen toiminut johtamis- ja esimiestaitojen kehittäjänä, valmentajana ja sparraajana yli 20 vuotta. Kokemusta työskentelystä strategisissa ja operatiivisissa HR-tehtävissä liiketoiminta- ja konsernitasolla sekä esimiehenä toimimisesta on lähes saman verran. Erilaisissa johtoryhmissä olen työskennellyt yhteensä 10 vuotta.

Olen ollut suunnittelemassa ja viemässä läpi niin isoja kuin pienempiäkin muutoksia. Muutosten läpiviennissä viestinnällä on ollut keskeinen rooli.

Olen koulutukseltani KTM. Lisäksi olen täydentänyt osaamistani viestintään ja laatujohtamiseen liittyvillä tutkinnoilla sekä lukuisilla esimies- ja johtamiskoulutuksilla. Olen jatkuva itseni kehittäjä. Viimeisin ”saavutukseni” on HHJ-tutkinnon (Hyväksytty hallituksen jäsen) suorittaminen v. 2020. Klikkaa ja käy tutustumassa LinkedIn -profiiliini.

 

 

Yhteistyökumppanit

Verkostoitumisessa on voimaa. Osaavat ja luotettavat yhteistyökumppanit täydentävät HR excellencen osaamista. Kumppaneiden asiantuntijuus ja resurssit mahdollistavat monimuotoisten ja laajempienkin palveluiden tarjoamisen asiakkailleni.

 

WorkPlace Big Five Profile™

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen persoonallisuustutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu. Profilointia hyödynnän johtoryhmien ja muiden tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, rekrytoinnissa ja urasuunnittelussa vaikuttavuuden tehostajana. Olen sertifioitunut profiilin käyttäjäksi v. 2018.